Mediální partneři

Sponzoři

Z historie Bistra U Draka

Z historie

Historii klubu bistra „U Draka“ jsme začali psát podpisem nájemní smlouvy s tehdejší firmou ČSAD Vyškov 17.dubna 2001. Technický stav čekárny pro cestující a celá budova byla v neutěšeném stavu. Zahlodal zde výrazným způsobem pomyslný „ zub času “.
Musela být zpracována nezbytná projektová dokumentace, která pak obíhala veškeré instituce, činné v běžném stavebním řízení a teprve po té se mohlo začít se samotnou přestavbou prostor. Jednalo se s přestavbu bývalé čekárny a přilehlého zázemí na autobusovém nádraží v Bučovicích. Čekalo nás mnoho hodin práce, ale odměněnou nám byla vyhlídka na kulturní klub a poutavé programy v Bučovicích. Potýkali jsme se s mnoha a mnoha technickými problémy, které zde tehdejší politické zřízení a jimi prosazované „ akce Z “ zanechaly. Dvě mohutné lípy, které rostly uvnitř objektu, nebo vlastně čekárny pro cestující, byly sice dříve považovány za zvláštnost, ale postupem času přestaly plnit estetický dojem a místo příjemného dojmu z nich byl problém. Nejen estetický, ale i praktický. Jednalo se o vytápěný prostor pro cestující, muselo dojít k jejich likvidaci.
Prosklený prostor po lípách jsme využili jako voliéru pro exotické ptactvo, které navozuje osobitý ráz klubu a zpestřuje našim návštěvníkům pobyt.

Z historie Z historie

Náš názor, že problémy jsou tu proto, aby se řešily, jsme se krůček po krůčku přibližovali k vytouženému cíli, otevření a zahájení provozu. Počátkem roku 2002 se tak stalo. Provoz bistra U Draka byl zahájen.
Inspirovali jsme se od stále větší konkurence a její zvyšující se úroveně k vylepšení interiérů a bylo také třeba reagovat na nároky našich návštěvníků, kterých stále přibývalo.

Z historie Z historie

Staré a dosti opotřebované vybavení bylo nahrazeno zcela novým. Prostředí bistra se znatelně vylepšilo a hostů přibývalo utěšeně dál. Vybudováním venkovního posezení , tzv.zahrádky, jsme získali další příliv zákazníků, hlavně v letních měsících .

Z historie

Důležitým mezníkem v historii bistra U Draka bylo nečekávané přistěhování Boba Frídla do Bučovic. Zprvu zdánlivě nenápadná zakázka dopravy, již tehdy fungující naší taxislužby, dala základ další spolupráce. Zpočátku se jednalo jen o zmíněné zajištění dopravy, ale postupem doby se rozšířila na spolupráci. Začínal se plnit můj sen, sen o vybudování klubu, který byl původcem přestavby bistra a čekárny na autobusovém nádraží v Bučovicích. Byl to ten sen o zařízení klubového typu, které se postupem doby začlení do kulturního dění města . Dříve jen utopistická myšlenka náhle nabývala konkrétních rozměrů. Drobnou stavební úpravou jsme získali malé kruhové pódium, které mělo klubovou premiéru 29. listopadu 2005.

Z historie Z historie

Prvními kdo na pódium vstoupil byli Zdeněk Junák, Erik Pardus a samozřejmě Bob Frídl, který uvedl premiérový pořad..
Tehdy ani největší optimisté, možná ani nás nenapadlo, jaká budoucnost nás čeká. Po několika neúspěšných pokusech konkurenčních podniků na území našeho města jsme se vydali na dráhu všežánrového hudebního, divadelního a literárního klubu. Snažíme se o kulturní vyžití občanů města. Optimismus, nadšení a naši návštěvníci klubu jsou hlavní motivací, která nám dodává odvahu a víru v budoucnost dalších kulturních vystoupení. Odměnou nám pak je velká návštěvnost kulturních programů a postupné narůstání počtu pořádaných koncertů a kulturních vystoupení se zvyšujícím se zájmem o náš klub. Na stránkách klubu se snažíme naslouchat o co hosté klubu mají zájem a pořádat opakovaně i koncerty, které byly vyprodané a na mnohé návštěvníky nezbylo místo a píší si o reprízu koncertu nebo vystoupení. Tato snaha se rozšířila i do dalších měst.
V současné době nabízíme nejen kulturní vyžití, ale pořádání rautů, oslav a jiných příležitostí k večírku.